Sociale audits leerportaal

Sociale audit-verslagen die uitgegeven worden door auditors van een derde partij bieden de nodige transparantie om positieve wijzigingen in onze toeleveringsketen te helpen stimuleren. We werken eraan om de omstandigheden van werknemers in onze toeleveringsketen te verbeteren en schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Erkende auditkaders zoals BSCI, SMETA en SA8000 focussen zich op cruciale onderwerpen, zoals dwangarbeid; kinderarbeid; werkuren; vergoeding en werknemersparticipatie. XD Connects is lid van amfori BSCI en Sedex. Anderzijds nemen onze leveranciers deel aan audits van BSCI (amfori) en SMETA (Sedex).

Lees verder om erachter te komen hoe we sociale audits gebruiken om ervoor te zorgen dat er in onze toeleveringsketen aan bepaalde sociale normen voldaan wordt.

Eerste les in sociale audits

Gedreven door de vraag op de markt naar sociaal verantwoordelijke toeleveringsketens, ontwikkelden onafhankelijke, non-profit-instellingen kaders die gebruikt kunnen worden door auditors van derde partijen om de arbeidsomstandigheden in de fabriek te controleren ten opzichte van wereldwijd erkende waarden met betrekking tot mensenrechten en arbeidsrechten. XD Connects erkent sociale audits volgens de kaders van amfori BSCI, Sedex SMETA en SA8000. Deze zijn allemaal onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. We ontwerpen geen eigen sociale audit criteria en accepteren geen sociale audits die ontworpen zijn door andere bedrijven omdat de kans bestaat dat deze grote of complexe zaken in de toeleveringsketen niet behandelen. Ze worden ook zelden uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige auditeurs. Bovendien verlaagt het gebruik van erkende kaders ook de belasting op leveranciers, omdat een audit gebruikt kan worden door al hun leveranciers die onder dit kader vallen.

Wat betekent dit voor onze leveranciers? 

Kopers zoals XD Connects sturen een verzoek uit voor een audit op de locatie van een leverancier. Dit gebeurt door een portaal dat aangeboden wordt door organisaties als amfori of Sedex. Bij het aanvragen van een audit is er de keuze tussen een volledig aangekondigde, semi-aangekondigde en onaangekondigde audit. De fabriek van de leverancier wordt bezocht door een auditor en de verschillende parameters van het auditkader worden gecontroleerd. Over het algemeen worden sociale audits jaarlijks uitgevoerd; dit wordt beschouwd als een goede praktijk. Het verslag van de auditor wordt gedeeld met de leverancier en vervolgens geüpload op het portaal waar de kopers van de leverancier het kunnen zien. Deze rapporten zijn geweldige tools voor kopers zoals XD Connects om contacten te leggen met leveranciers en om de vooruitgang in onze toeleveringsketen te meten.

Als voorbeeld geven we u hieronder principes en prestatiedomeinen waar rekening mee gehouden wordt binnen het toepassingsgebied van de amfori BSCI audit:

De dagelijkse activiteiten van XD Connects

Sociale audits zijn volledig geïntegreerd in onze relatie met leveranciers. Voor we een zakelijke relatie aangaan met leveranciers wordt hen gevraagd of ze beschikken over een geldige sociale audit of bereid zijn om hiermee te beginnen. We integreren de amfori BSCI gedragscode in onze overeenkomst met alle leveranciers. Hierdoor worden ze zich ervan bewust dat we van onze partners in de toeleveringsketen verwachten dat ze in overeenstemming met deze code handelen. Ons Productontwikkelingsteam neemt sociale audit-prestaties op in hun jaarlijkse evaluaties met belangrijke leveranciers. Bovendien vraagt onze ESG-afdeling een update over hoe belangrijke leveranciers de te verbeteren domeinen die geïdentificeerd werden bij hun laatste sociale audit aanpakken. We maken gebruik van gegevens van sociale audit-platforms die betrekking hebben op onze leveranciers om doelen te stellen met betrekking tot mensenrechten in de toeleveringsketen en algemene sociale audit-scores.

Inzichten voor klanten

Ons streven naar transparantie stelt onze klanten in staat om geïnformeerde keuzes te maken wanneer ze aankopen doen bij ons. Onze webshop bevat een filter genaamd "Afkomstig van een sociaal geauditeerde fabriek". De producten die onder dit filter vallen beschikken over een amfori-BSCI logo op hun productpagina. Klanten kunnen hun XD Connects contactpersoon vragen om een kopie van sociale audit-rapporten voor de producten die ze kopen. Let erop dat we om privacyredenen deze rapporten zo opstellen dat persoonlijke gegevens over onze leveranciers verwijderd worden.

Quiz!

Denk je dat je alles weet over de Social Audits? Test uw kennis!