ESG Ambities

 

 

In 2022 hebben we onze ESG-ambities tot 2030 geüpdatet. Een deel van deze oefening was het bepalen van onze scope en prioriteiten. Op basis van de impact van onze zakelijke activiteiten, worden de volgende domeinen beschouwd als prioriteiten:

 • Het aanbieden van geschenken met een lagere CO2-voetafdruk
 • Verbetering van de ESG-omstandigheden in onze toeleveringsketen
 • Heldere en transparante communicatie

Het afstemmen van onze dagelijkse activiteiten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN sluit aan bij onze ambities om positieve verandering te stimuleren. 

Wij beschouwen de doelstellingen SDG 12 en SDG 13 als cruciaal voor onze zakelijke activiteiten; hier kunnen we een reëel verschil maken wat betreft zowel ecologische als sociale onderwerpen. Al onze belangrijke projecten en activiteiten zijn erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan deze doelstellingen.

De doelstellingen SDG 8, SDG 9 en SDG 15 ondersteunen deze doelen. Door onze werknemers betrokken te houden, te investeren in innovatie en de verbetering van habitatten over de hele wereld te ondersteunen streven we ernaar om onze positieve impact verder te verbeteren.

Onze ambities in detail

Er zijn drie hoofddomeinen waarin we als bedrijf positieve veranderingen willen stimuleren: uitstoot, mensenrechten en transparantie. We hebben voor 2030 doelstellingen en objectieven vastgesteld om onze activiteiten voor deze en andere domeinen te sturen. Bovendien worden deze veranderingsdomeinen ook weerspiegeld in onze strategische pijlers:

 

 • Een positieve impact uitoefenen op lange termijn door geschenken met een lagere impact aan te bieden.
 • Leiden in de toeleveringsketen door het juiste voorbeeld te geven. Integer handelen door ESG-problemen in de hele toeleveringsketen te verbeteren.
 • Verslag uitbrengen van onze vooruitgang op een duidelijke, transparante manier.

CO2-reductie ambities

 • Tegen 2030 zullen we onze Scope 1- en Scope 2-emissies met 40% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2022.
 • Tegen 2030 zullen we een klimaatneutrale bedrijfswerking bereiken.
 • Tegen 2050 zullen we een net-nul bedrijfsvoering bereiken.

We hechten veel belang aan onze ambitie om de CO2-uitstoot in onze toeleveringsketen te beperken. Dit omvat ook onze leveranciers en klanten.

We beginnen dicht bij huis, met het terugdringen van de uitstoot van onze eigen activiteiten (Scope 1 en 2). XD Connects heeft toegezegd om met de SBTi op korte termijn bedrijfsbrede emissiereducties vast te stellen die in lijn zijn met de klimaatwetenschap.

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe we deze doelstellingen gaan bereiken?

Een groot deel van het bereiken van onze doelstelling bestaat uit het aanbrengen van veranderingen in ons productportfolio. De meest positieve veranderingen kunnen we aanbrengen in het ontwikkelingsproces van producten. Het gebruik van gerecycled materiaal heeft bijvoorbeeld een lagere negatieve impact dan het gebruik van nieuwe materialen en in Europa produceren verlaagt de voetafdruk van de transportfase.

Onze klanten kunnen een belangrijke rol spelen in de vermindering van de absolute uitstoot. Door klanten de CO2-voetafdrukken van alle producten te verstrekken - hun levenscyclusanalyse (LCA) - geven wij hen de mogelijkheid om bij te dragen aan het verlagen van onze (collectieve) CO2-voetafdruk. Lees hier alles over onze methode.

Om de impact van onze producten te verlagen hebben we de volgende doelen gesteld:

Doel % voor het totaal aantal producten met een lagere impact

Belangrijk om op te merken is dat de doelstellingen voor producten met een lagere impact rekening houden met zowel producten met een lagere CO2-uitstoot volgens LCA, als producten die gebruik maken van traceerbare gerecyclede inhoud en gecertificeerde content, terwijl dit vroeger niet het geval was. Zo is er bijvoorbeeld conventionele bamboe, ten opzichte van FSC-gecertificeerde bamboe of gerecycled materiaal ten opzichte van RCS-gecertificeerd gerecycled materiaal.

Sinds 2023 maakt XD Connects gebruik van het amfori BEPI-platform om milieurisicobeoordelingen van leveranciers uit te voeren. Dit strategische initiatief biedt uitgebreide milieu-inzichten van onze leveranciers en legt de basis voor milieuverbeteringen in onze hele toeleveringsketen.

Ambities met betrekking tot mensenrechten

 • Tegen 2025 beschikt 90% van alle Tier 1-leveranciers over een sociale audit.
 • Tegen 2025 beschikt 100% van al onze Top 25% Tier 1-leveranciers over een sociale audit.
 • Tegen 2030 zal er een klachtenmechanisme zijn voor de volledige toeleveringsketen.
 • Tegen 2030 ontvangen alle Tier 1-werknemers in de toeleveringsketen een leefbaar loon.

We werken samen met onze directe leveranciers (tier 1) op het vlak van mensenrechtenkwesties door middel van sociale audits en productcertificeringen door een derde partij. De meeste van onze leveranciers maken gebruik van het amfori BSCI sociale audit kader. Dit geeft ons informatie over verschillende prestatiedomeinen, waaronder belangrijke onderwerpen op het vlak van mensenrechten, zoals werktijden, werknemersvertegenwoordiging en geen dwangarbeid.

Bij onze interne activiteiten stellen we kritische vragen met betrekking tot diversiteit en inclusie; secundaire voordelen en het afhandelen van klachten in ons bedrijf. We willen voor onze werknemers een fijne werkplek zijn waar ze graag willen werken.

Momenteel kunnen onze klanten het filter 'afkomstig van een BSCI-geauditeerde fabriek' gebruiken om producten te onderscheiden die geproduceerd zijn in fabrieken met een geldige sociale audit.

We zijn ons ervan bewust dat onze invloedssfeer beperkter wordt naarmate we verder in onze toeleveringsketen komen. Onze kortetermijndoelen zijn daarom gericht op leveranciers waarmee we vaak en rechtstreeks in contact komen, tier 1. In 2025 en de daaropvolgende jaren breiden we onze doelstellingen uit voorbij dit niveau.

Doel % van Tier 1-leveranciers met een geldige sociale audit

Ambities in verband met transparantie

 • In 2023 geven we het eerste jaarlijkse XD Connects ESG-rapport uit.

Transparant zijn over onze inspanningen om positieve veranderingen te creëren en de vooruitgang die we maken is een pijler van duurzame ontwikkeling. Transparantie is een bouwsteen van verantwoordelijkheid en dat is dan weer een stimulans voor veranderingen.

Wij verbinden ons ertoe om vanaf 2023 jaarlijks een ESG-rapport uit te geven. Hierin brengen we verslag uit over onze activiteiten, lessen en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. We kijken ook vooruit naar het komende jaar en onze doelstellingen voor die periode.

Ook 2026 wordt een jaar van mijlpalen, waarin we een geïntegreerd rapport zullen uitgeven met de niet-financiële en financiële gegevens voor 2025, in overeenstemming met de Richtlijn Duurzaamheidsrapportage voor Bedrijven (CSRD).

We willen jullie, onze partners, sterk aanmoedigen om onze rapporten te lezen en de inhoud ervan met ons te bespreken. Maak deel uit van onze positieve veranderingen!

ESG blog

In deze blogposts geven we meer details over de veranderingen die we doorvoeren bij XD Connects. Bekijk de onderstaande posts om het volledige artikel te lezen of neem een kijkje in het archief.

Hebben natuurlijke materialen minder impact?

In de wereld van verantwoorde productontwikkeling staat de materiaalselectie centraal. Zowel bedrijven als consumenten worstelen met het maken van keuzes die niet alleen de impact op het milieu verminderen, maar ook de kwaliteit en prestaties op peil houden.. Deze uitdaging vraagt om een diepgaande duik in de verdiensten en complexiteiten van natuurlijke materialen versus materialen met een lagere impact, zoals gerecyclede alternatieven - een reis die XD Connects, als pionier in de branche, heeft afgelegd met standvastige toewijding en strategische vooruitziendheid.

Een toenemend aantal producten met traceerbaarheidscertificering

XD Connects beschikt nu over GRS-, RCS- en FSC-certificeringen. Maar welke impact heeft dit nu? Het certificeren van de oorsprong van recyclebare materialen en materialen van producten uit de bosbouw draagt bij aan een meer verantwoordelijke wereldwijde toeleveringsketen.

Giving back

Naast onze inspanningen om de negatieve impact van onze activiteiten te beperken, willen we ook onze klanten hierbij betrekken om bewust in te kopen en zo veranderingen mogelijk te maken. Wij bieden onze klanten mogelijkheden om met hun aankoop door ons geselecteerde milieu-NGO's te ondersteunen. Deze organisaties spannen zich voortdurend in om een duurzame, positieve impact te bewerkstelligen.

Treesforall

Deze non-profit organisatie heeft verschillende projecten op lange termijn om bomen te planten op verschillende locaties over de hele wereld.

Met ons Duurzame Keuze-verzendprogramma, een verzendservice die geen gebruik maakt van luchtpost voor levering de volgende dag, besparen we op CO2-emissies. Door hiervoor te kiezen stemmen klanten in met een verzendingsduur van 3 tot 5 werkdagen.

XD Connects plant minimaal één boom per 10 bestellingen met Duurzame Keuze-verzending. 

Water.org

Water.org is een wereldwijde non-profitorganisatie die werkt aan een betere toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Water.org gelooft dat water de beste investering is die de wereld kan maken om de gezondheid te verbeteren, vrouwen kansen te bieden, te zorgen voor toegang tot onderwijs en om het inkomen van de familie te verhogen. Toch hebben 771 miljoen mensen geen toegang tot veilig water.

Wij steunen Water.org door 2% van de productopbrengst van elk verkocht geschenk met de AWARE-tracer en onze Avira-collectie te doneren.