COP27 en wat dit betekent voor ESG in het bedrijfsleven

De 27ste Conferentie van de Partijen in het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering wordt afgekort tot COP27. In november 2022 komen belangrijke partners samen om de balans op te maken van de voortgang die gemaakt is met betrekking tot het Verdrag van Parijs en van de gevolgen die gegeven werden aan de besluiten van de voorgaande COP. Hoewel er een belangrijke focus ligt op beleidsmakers, zoals regeringen of steden, zullen er ook vertegenwoordigers van de industrie (CEO's), maatschappelijke organisaties (NGO's, activisten) en andere belanghebbenden aanwezig zijn.

Waar het allemaal begon

Het Akkoord van Parijs is de basis voor de COP's. Het UNFCCC geeft de volgende samenvatting:

“Het Verdrag van Parijs is een wettelijk bindend internationaal verdrag over klimaatverandering. Het werd op 12 december 2015 aangenomen door 196 Partijen op COP 21 in Parijs en trad in werking op 4 november 2016.

Het doel is om de wereldwijde opwarming van het klimaat te beperken tot ruim onder de 2 en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius ten opzichte van de pre-industriële niveaus.

Om deze temperatuurdoelstelling op lange termijn te bereiken, streven landen ernaar om zo snel mogelijk een wereldwijde piek te bereiken van broeikasgasemissies om tegen het midden van de eeuw de wereld klimaatneutraal te maken.

Het Verdrag van Parijs is een mijlpaal in het multilaterale klimaatveranderingsproces. Voor het eerst is er een bindende overeenkomst die alle landen samenbrengt rond een gemeenschappelijk doel: ambitieuze inspanningen ondernemen om klimaatverandering te bestrijden en zich aanpassen aan de gevolgen ervan. “Het Verdrag van Parijs is een wettelijk bindend internationaal verdrag met betrekking tot klimaatverandering. Het werd op 12 december 2015 aangenomen door 196 Partijen op COP 21 in Parijs en trad in werking op 4 november 2016."

Resultaten van een COP

Lees de onderdelen 'Wat werd overeengekomen' en 'Nieuwe overeenkomsten en aankondigingen' van dit artikel over de voorgaande COP om een goed beeld te krijgen van wat de resultaten van een COP zijn, of wat deze kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Meer dan 30 landen, zes grote autofabrikanten en andere actoren, zoals steden, hebben hun vastberadenheid kenbaar gemaakt om ervoor te zorgen dat tegen 2040 wereldwijd alle nieuwe auto's en bestelwagens die verkocht worden zero-emission voertuigen zijn, en tegen 2035 op de leidende markten.
  • 137 landen hebben een historische stap vooruit gezet door zich aan het streven te verbinden om tegen 2030 het verlies van bossen en landdegradatie een halt toe te roepen en terug te draaien. 

Deze voorbeelden hebben duidelijk betrekking op de zakenwereld. De productie-industrie is betrokken bij het eerste streven, terwijl bosbescherming bijvoorbeeld relevant kan zijn voor de inkooppraktijken van ondernemingen, bijvoorbeeld door enkel FSC-gecertificeerde producten in te kopen.

Ondernemingen zullen met veel interesse uitkijken naar resultaten met betrekking tot financiering die beschikbaar gemaakt wordt om de overgang naar meer verantwoorde zakelijke praktijken te financieren en naar aankondigingen die gericht zijn tegen specifieke (vervuilende) sectoren.

Regeringen, steden en maatschappelijke organisaties zijn allemaal aanwezig bij dit evenement. De uitkomsten zijn van belang voor u als wereldburger, dus het is de moeite waard om de resultaten van COP 27 in de gaten te houden!

Op de speciaal voor dit doel gecreëerde website van de VN vind u alle informatie over dit belangrijke wereldwijde evenement.