Compliance en meer

 

XD Connects zorgt ervoor dat uw aankoop voldoet aan alle regelgeving en normen. Scrol omlaag om erachter te komen welke regelgeving van toepassing is op ons productassortiment; waar u de informatie die u nodig heeft kunt terugvinden en wat onze productcertificeringen betekenen voor u.

Naast productnaleving houden we ook de regelgeving bij over due diligence op het gebied van mensenrechten en naleving van sociale normen door onze leveranciers. Wil je meer weten? Bekijk onze pagina over mensenrechten. 

Meer dan alleen compliance: veiligheid en kwaliteit

Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van onze producten. We beschikken over vaste medewerkers op ons hoofdkantoor en op het kantoor in Shanghai die zich richten op de algemene kwaliteit en compliance van de producten. Hun inspanningen garanderen dat onze klanten het best mogelijke product in handen krijgen.

Enkele voorbeelden van de extra inspanningen die wij leveren zijn:

Beschikbaarheid van technische documentatie

Onze productpagina's bevatten de conformiteits-en complianceverklaring voor elk product. Andere technische en conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar op verzoek. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar Compliance Officer Danny van Ingen op D.vanIngen@xdconnects.com.

 

Conformiteitsverklaring (EU/VK)

Dit document is een officieel document waaruit blijkt dat een product voldoet aan alle relevante normen die deel uitmaken van de productveiligheidswetgeving. Nadat het product de relevante tests, uitgevoerd door een gecertificeerd lab van een derde partij, heeft doorstaan, wordt de verklaring door XD Connects opgesteld.

Compliance-verklaring

Wij testen elk lot van producten intern met een chemische scan. Bij een positief resultaat, toont de compliance-verklaring aan welke regelgeving van toepassing is op dat model.

XD Connects testverslagen

Een onderdeel van ons kwaliteitswaarborgingsproces bestaat uit testen die uitgevoerd worden om te bepalen of de producten voldoen aan de Europese kwaliteitscriteria. De testverslagen zijn geldig tot het product, de productiemethode of toepasselijke wetgeving gewijzigd wordt. Wanneer er zich wijzigingen voordoen, dient het nieuwe product opnieuw getest te worden. Voor producten met een verhoogd risico is het ons beleid om het testverslag in elk geval om de twee jaar te vernieuwen.

Productregelgeving

XD Connects ziet erop toe dat alle producten voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Ons compliancesysteem is opgesteld in overeenstemming met de ISO 37301:2021 "Compliancebeheersystemen". Wij beheren, bewaken en verbeteren onze kwaliteit en compliance in overeenstemming met dit systeem. In het volgende onderdeel komt u meer te weten over welke vereisten van toepassing zijn op onze producten.

EU veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten

Al onze elektronische Items voldoen aan de Richtlijn voor de Beperking voor Gevaarlijke Stoffen (RoHS) en aan de toepasselijke richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC); aan de Richtlijn voor Radioapparatuur (RED); de Laagspanningsrichtlijn en de EU Ecodesign Richtlijn (ERP). We dragen ook bij aan de thuiskopieheffing voor sommige van onze elektronische artikelen. 

Al onze voedings- en drankartikelen  zijn veilig in overeenstemming met de nationale en EU-wetgeving. We voldoen aan het geharmoniseerde EU-rechtskader ((EG) Verordening 1935/2004) voor de veiligheid van materialen die in contact komen met voeding.

Ons speelgoed is getest in overeenstemming met de EU Veiligheidsrichtlijn voor Speelgoed EN 71 inzake de veiligheid van de mechanische en fysieke eigenschappen (EN 71-1), de ontvlambaarheid is getest (EN 71-2) en ze hebben een veilige chemische samenstelling (EN 71-3).

Al onze producten met hout voldoen aan de Timber Regulation (EU) 2023/1115, die het op de markt brengen van illegaal gekapt hout in de Europese Unie verbiedt. Deze verordening verplicht ons om de hele toeleveringsketen van deze producten in kaart te brengen. Een ander relevant stuk regelgeving is de EU Ontbossingsverordening (EUDR) 2023/1115 die betrekking heeft op grondstoffen die verband houden met ontbossing en die op 30 december 2024 van kracht wordt. Onze producten zijn ontbossingsvrij dankzij de mitigatiestrategieën (zoals een risicobeoordeling) die we hebben geïmplementeerd in overeenstemming met de EUDR. Als onderdeel van dit proces wordt de herkomst van onze materialen geografisch in kaart gebracht. 

Bepaalde producten  beschikken over een CE-markering (de letters CE), die aangeeft dat het product voldoet aan bepaalde wettelijke vereisten met betrekking tot onderwerpen als veiligheid, gezondheid en het milieu. Voor producten als speelgoed en meetinstrumenten is dit verplicht. CE staat voor Conformité Européenne. Dit is van toepassing op de Europese Economische Ruimte. In het VK is dit het Britse Keurmerk voor Conformiteitsbeoordeling.

Al onze producten voldoen aan de Richtlijn voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH). De doelstelling van deze verordening is te zorgen voor een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu. Bovendien voldoen onze producten aan POP-regelgeving (EU) Nr. 2019/1021, die het gebruik van persisterende organisch vervuilende stoffen beperkt of verbiedt.

Onze producten voldoen, waar van toepassing, ook aan het onderstaande:

  • Algemene productveiligheid 2001/95/EG
  • Batterijrichtlijn 2006/66 / EG
  • CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
  • Medical device 2017/745 EU
  • Meetinstrument 2014/32 EU

Afvalbeheer: verwijderen en recyclen

 

Als onderdeel van regelingen voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, zijn sommige verklaringen met betrekking tot afval wettelijk verplicht. XD Connects verklaart het volgende:

  • batterijen;
  • e-waste, of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE);
  • verpakking;

Wij bundelen onze krachten met externe organisaties om ervoor te zorgen dat we de juiste hoeveelheid aangeven en dat we steeds voldoen aan de toepasselijke regelgeving van de verschillende landen. Merk op dat logistieke artikelen, zoals pallets niet opgenomen zijn in de bovenstaande regelingen.

 

Symbolen op het product en de verpakking

De onderstaande logo's verwijzen naar verwijderings- en recyclingopties voor producten en verpakking. Onze klanten en de eindgebruikers van onze producten kunnen veel doen met betrekking tot het einde van de levensduur van onze producten. Wij ondersteunen hen om een verantwoorde keuze te maken door een keurmerk aan te brengen op onze producten en verpakking.

Triman logo en informatie m.b.t. sorteren

Het Triman logo is ontstaan als gevolg van het Franse Decreet nr. 2014-15733. Op de Franse markt is dit een verplichte, uniforme aanduiding voor het einde van de levensduur van producten. Dit symbool laat consumenten in Frankrijk weten dat ze het product in kwestie moeten recyclen.

XD Connects heeft het Triman logo en de gerelateerde informatie over sorteren aangebracht op onze producten en verpakking.

 

 

Groene stip

Green Dot is een wereldwijd beschermd handelsmerk dat de inzameling, het sorteren en het hergebruik van gebruikte verpakkingen financiert.

Op verpakkingen betekent de Green Dot dat voor die verpakking een financiële bijdrage betaald werd aan een gekwalificeerde nationale inzamelingsorganisatie die opgericht is in overeenstemming met de principes die bepaald werden in de Europese Richtlijn inzake Verpakking en Verpakkingsafval 94/62 en de respectievelijke nationale wetgeving.

Mobius lus

Dit symbool geeft aan dat een artikel gerecycled kan worden.

Soms staat er een percentage in het midden van het symbool om aan te geven hoeveel er van gerecycled materiaal is gemaakt.

 

Claims maken over de certificering van producten

 

XD Connects is RCS-, GRS- en FSC®-gecertificeerd. Dit stelt ons in staat om claims te doen en producten te verkopen in overeenstemming met deze normen. We vragen klanten die dergelijke producten kopen en verkopen aan hun klanten, rekening te houden met het volgende:

Gerecycleerde inhoud - GRS en RCS

Claims die gemaakt worden door klanten van XD Connects over GRS- of RCS-gecertificeerde producten die ze van ons gekocht hebben, dienen te voldoen aan het Textile Exchange Claimsbeleid.

GRS- en RCS-licentiecode: CB-CUC-1162221

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Als algemene regel geldt dat gecertificeerde producten fysiek worden geëtiketteerd met het volledige OEKO-TEX® STANDARD 100 label dat de benodigde informatie voor eindgebruikers bevat. Als koper van gecertificeerde producten bent u vrij om deze te verkopen en ze als gecertificeerd te claimen als u de artikelen verder niet verandert - u hebt geen certificering of registratie nodig.

De XD Connects gecertificeerde producten (iqoniq serie en bepaalde Ukiyo artikelen) hebben een uitzondering op de regel dat elk artikel een fysiek label moet hebben. De reden hiervoor is dat we voornamelijk producten verkopen die gedecoreerd moeten worden en niet kunnen garanderen dat het artikel gedecoreerd zal worden met een OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerde methode ALS klanten ervoor kiezen om elders te decoreren (niet met XD Connects). Door geen label in onze producten op te nemen, voorkomen we dat een product wordt gedecoreerd met een niet-gecertificeerde techniek, maar wel als gecertificeerd wordt geëtiketteerd - wat kan resulteren in een product met schadelijke chemicaliën.

Wat betekent dit voor jou als koper?

Als je het artikel decoreert met XD Connects of je decoreert het niet, zorg er dan voor dat je onze certificeringsreferentie vermeldt (weergegeven bij de producten). Voor iqoniq is dit: OEKO-TEX® STANDAARD 100. 2303045 Centexbel.

Als je ergens anders dan met XD Connects decoreert, moet je aangeven dat de referentie alleen betrekking heeft op onversierde producten. 

Forest Stewardship Council®

Elke organisatie die FSC®-gecertificeerde producten verkoopt en claimt dat deze hieraan voldoen, dient zich eerst te registreren voor een Handelsmerklicentie bij FSC. Dit is van toepassing op klanten van XD Connects die FSC-gecertificeerde producten kopen.Vind uw lokale FSC-team om van start te gaan

FSC-certificeringscode: NC-COC-070443

Code FSC-licentie: FSC-C181720

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale vertegenwoordiger bij de organisatie die de standaard bepaalt - Textile Exchange, OEKO-TEX® of FSC.

Een opmerking over het afdrukken en certificeren van producten

Het drukwerk van XD Connects is ook GRS-, RCS- en FSC-gecertificeerd en voldoet aan OEKO-TEX®. Als je een gecertificeerd product EN een gecertificeerde drukservice bij ons koopt, blijft de toeleveringsketen na het drukken gegarandeerd gecertificeerd. Drukken met een niet-gecertificeerde printer of techniek zorgt ervoor dat het drukwerk niet gecertificeerd is.